Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

Kwiecień 7, 2015
Tagi: , , ,
[fb_button]

O trzy pozycje awansowała Polska w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich, opracowanym przez Komisję Europejską. W 2014 roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż rok wcześniej.

Droga z Włocławka do Płocka

Droga z Włocławka do Płocka Fot. Ryszard Waniek

Jak wynika z danych opublikowanych przez KE, w całej Unii Europejskiej liczba ofiar wypadków drogowych w 2014 roku spadła jedynie o 1 proc. w stosunku do roku 2013.

W ubiegłym roku we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło w wypadkach na drogach 25,7 tys. osób., przy czym liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Najniższe wskaźniki, nieprzekraczające 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, po raz kolejny odnotowano na Malcie, w Holandii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii. W czterech państwach liczba ofiar natomiast wciąż wynosi powyżej 90 na milion mieszkańców: w Bułgarii, na Łotwie, Litwie i w Rumunii.

Polska osiągnęła wyższy niż średnioeuropejski spadek ofiar wypadków na drogach – niemal 3-procentowy. „Niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku oznacza, że konieczne są dalsze intensywne działania aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2020. Jego osiągnięcie oznacza dla Polski nie więcej niż 2000 zabitych w roku 2020” – podkreślono.

Ogłoszony dwa lata temu Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 przyjmuje cel europejski, dodatkowo wytyczając drugi: nie więcej niż 6900 ofiar ciężko rannych.

Z opublikowanych danych wynika, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spadła od 2010 r. o 18,2 proc. Kraje, które odnotowały spadek liczby ofiar na drogach przekraczający średnią UE to: Grecja (37 proc.), Portugalia (34 proc.), Hiszpania (32 proc.), Dania (28 proc.), Chorwacja (28 proc.), Malta (27 proc.), Cypr (25 proc.), Rumunia (24 proc.), Włochy (23 proc.), Austria (22 proc.), Słowenia (22 proc.) oraz Czechy (23 proc.). W Polsce wskaźnik ten obniżył się o 17 proc.

rei, źródło: MIR, KE

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń