Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już otwarte

Maj 23, 2014
[fb_button]

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa od 21 maja br. W ramach projektu udostępniono m.in. bazę danych o wypadkach oraz interaktywną mapę wypadków na drogach w Polsce, które umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów kraju.

Interaktywna mapa wypadkow

Interaktywna mapa oraz dostęp do bazy POBR umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów kraju, źródło: POBR

 

Otwarte 21 maja br. w warszawskim Instytucie Transportu Samochodowego Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) zajmuje się gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu brd.

„Głównym celem POBR jest przyczynienie się do zmniejszania liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczanie danych o zagrożeniach i rozpowszechnianie wiedzy na temat sposobu poprawy obecnego stanu rzeczy. Rzetelnie przygotowana baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów z zakresu brd, a także punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć” – czytamy w komunikacie POBR.

System informatyczny POBR składa się z dwóch części: hurtowni danych i portalu informacyjnego. Portal POBR zapewnia narzędzia do analiz danych o wypadkach drogowych. Interaktywna mapa oraz dostęp do bazy POBR umożliwiają ocenę zagrożeń dla wybranych obszarów. Wynikami analiz są mapy wypadków i zestawienia tabelaryczne z danymi liczbowymi.

Zobacz interaktywną mapę wypadków POBR.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jednostka wspierająca władze centralne i lokalne w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Obserwatorium realizuje zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz założenia europejskich projektów: SafetyNet i DaCoTA, czyli kompleksowego podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa na drogach.

Ponadto POBR współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką brd w kraju i za granicą, m.in. z Krajową Radą BRD, Policją, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkimi Radami BRD, Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, Komisją Europejską, europejską bazą danych (CARE), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w ramach międzynarodowej bazy danych IRTAD oraz z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).

kei

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń