Organizacje branżowe krytycznie o warunkach kontraktu stosowanych przez GDDKiA

Kwiecień 29, 2016
Tagi: ,
[fb_button]

Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) oraz Organizacja Europejskich Wykonawców (EIC) opublikowały stanowisko dotyczące stosowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warunków kontraktu dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu pomocowego „Łącząc Europę” (Conecting Europe Facility – CEF). Stanowisko FIEC/EIC opracowano na bazie warunków kontraktu dla zamówienia budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61, która finansowana jest w ramach CEF.

roboty drogowe

Foto: Pixabay CC0 Public Domain

– Interwencja organizacji zasługuje na uznanie, bowiem wykazano, iż Generalna Dyrekcja nie przestrzega zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 w zakresie formułowania warunków kontraktu – wyjaśnia Rafał Bałdys, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Jak tłumaczy, zarówno w ocenie FIEC, EIC, jak również polskich organizacji branżowych GDDKiA stosuje nierówny podział ryzyk w umowach na wykonawstwo już od szeregu lat, czym walnie przyczyniła się do obecnego stanu sektora firm wykonawczych. – Niestety nie ma unijnych regulacji, które mogłyby zabronić podobnych praktyk, co sprawia, że apele i wnioski organizacji branżowych o zmianę podejścia do podziału ryzyk kontraktowych są przez GDDKiA konsekwentnie ignorowane – podkreślił wiceszef PZPB.

Tymczasem – jak zauważa Rafał Bałdys – Rozporządzenie PE i Rady nr 1316/2013 ustanawiające mechanizm „Łącząc Europę” w ust. 65 stwierdza wyraźnie: „W celu zapewnienia szerokiej i uczciwej konkurencji między projektami korzystającymi ze środków finansowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, forma umowy powinna być zgodna z celami i uwarunkowaniami projektu. Warunki umowy powinny brzmieć tak, aby sprawiedliwie podzielić ryzyko związane z umową w celu zmaksymalizowania opłacalności i umożliwienia jak najefektywniejszego wykonania umowy. Zasada ta powinna mieć zastosowanie bez względu na to, czy korzysta się z krajowego czy też międzynarodowego modelu umowy”.

Stanowisko FIEC/EIC opracowano na bazie warunków kontraktu dla zamówienia budowy obwodnicy Suwałk w ciągu drogi S61, która finansowana jest w ramach CEF. W dokumencie zebrano najważniejsze naruszenia zrównoważonych zapisów warunków kontraktu FIDIC, które stoją w jawnej sprzeczności z zapisami ust. 65 Regulacji 1316/2013.

– To pierwszy raz, kiedy Parlament UE zwrócił uwagę nie tylko na kwestie transparentności procesu przetargowego, ale dostrzegł również konieczność zapisania zasady o równym podziale ryzyk kontraktowych do dokumentu programowego. Zapis ten jest wynikiem starań wspomnianych organizacji FIEC i EIC, które już wcześniej miały okazję zapoznać się z praktykami stosowanymi przez GDDKiA w ramach prac inicjatywy „Working Group Poland”– tłumaczy Rafał Bałdys. – W ramach prac WGP powstał szereg opracowań analitycznych i rekomendacji, a jednym z efektów jej prac był tzw. „list ambasadorów” – czyli wystąpienie ambasadorów państw członkowskich, których firmy poniosły szkody w efekcie współpracy z GDDKiA.

Niestety mechanizm „Łącząc Europę” zarządzany jest przez DG MOVE, a programy pomocowe Funduszu Spójności przez DG REGIO, na bazie innych dokumentów programowych (2014/24/EU), które nie zawierają instrukcji dotyczących tego, jak powinny być kształtowane warunki kontraktu. Zdaniem eksperta nie zmienia to faktu, iż zasady opisane w ust. 65 Regulacji ustanawiającej mechanizm „Łącząc Europę” powinny być powszechną regułą stosowaną przez wszystkich zamawiających publicznych w UE i to bez względu na to, skąd pochodzą środki publiczne.

– Oczekuje się, że DG MOVE podejmie kroki wobec GDDKiA w związku z łamaniem zasad przyjętych przez kraje członkowskie w ramach CEF. Ponadto można wyrażać ostrożny optymizm, iż wymóg dotyczący zrównoważonych umów również zostanie włączony do dokumentów programowych Funduszu Spójności – podkreślił Rafał Bałdys.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

 

rei, źródło: PZPB

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń