Prezydenci miast walczą o fundusze UE

Marzec 9, 2013
[fb_button]

Poparcie dla polityki ukierunkowanej na zwiększenie udziału dużych miast w podziale środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 wyrazili wspólnie prezydenci największych miast województwa kujawsko-pomorskiego

Konwent prezydentów: (od lewej): Robert Malinowski, prezydent Grudziądza, Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, Michał Zalewski, prezydent Torunia i Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. Fot. Urząd Miasta Bydgoszcz (www.bydgoszcz.pl)

Na zaproszenie prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego zjechali: prezydent Torunia Michał Zaleski, prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, prezydent Grudziądzka Robert Malinowski i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W Konwencie Prezydentów, który odbył się w czwartek, uczestniczyła również, reprezentująca marszałka województwa, Monika Walecka-Gołasz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tematem konwentu włodarzy największych miast regionu był kwestie związane z podziałem środków unijnych w latach 2014-2020 dla samorządów i innych podmiotów publicznych.

– Chcemy posiadać aktualną wiedzę, aby w jak najlepszym stopniu przygotować się do tej nowej perspektywy finansowej – powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. –Poznaliśmy priorytety, obszary działań, które będą realizowane z poziomu krajowego i te, które mogą liczyć na wsparcie z poziomu regionalnego. Ostatecznych decyzji jeszcze nie ma, dynamika zdarzeń jest bardzo duża, ale otrzymane informacje dają nam obraz, w jakich obszarach możemy ubiegać się o wsparcie. We wspólnym stanowisku deklarujemy chęć budowania potencjału naszego województwa. Osobiście uważam, że właśnie duże miasta w regionie muszą być liderami rozwoju i każda dobrze zainwestowana w nich złotówka, rozwiązuje problem i napędza cały region – dodał włodarz Bydgoszczy.

W  przyjętym stanowisku prezydenci największych miast regionu poparli politykę ukierunkowaną na zwiększenie udziału dużych miast w podziale środków w nowej perspektywie finansowej. – Nareszcie polityka miejska nabiera właściwego znaczenia i kształtu w programowaniu środków UE i to jest dla nas szczególnie ważne – zaznaczył prezydent Torunia Michał Zaleski. – Mówimy tu o polityce miejskiej zarówno w wymiarze infrastrukturalnym, rewitalizacyjnym, jak i przede wszystkim społecznym, czyli w sprawach związanych z miejscami pracy, rozwojem ośrodków miejskich i wiodącej roli ośrodków miejskich w regionach. W naszym wspólnym stanowisku podkreślamy fakt, że w pełni akceptujemy takie zamierzenia dotyczące wymiaru polityki miejskiej w przyszłym programowaniu środków unijnych – powiedział Zaleski.

Jednocześnie prezydenci pięciu miast regionu zaznaczyli, że jednym z kryterium podziału środków powinno być kryterium ludnościowe. – Chciałem jednoznacznych zapisów w tej kwestii, aby kryterium ludnościowe brane było pod uwagę. Aczkolwiek to jest tylko nasza prośba, a jakie będą ostateczne zapisy – tego dziś nie wiemy i nie my o tym zadecydujemy– podkreślił prezydent Rafał Bruski.

Jak zaznaczają prezydenci, duże miasta mają być kołem zamachowym dla całego regionu. –Założenia do nowej perspektywy finansowej są bardziej czytelne niż perspektywa, która w tej chwili jest realizowana – powiedział prezydent Grudziądza. – Uwaga zwrócona jest na większe miasta jako centra nie tylko kulturotwórcze. Grudziądz chce korzystać z potencjału dużych miast regionu, Bydgoszczy i Torunia. Nie będziemy u siebie budować oper, dużych sal widowiskowych, stadionów czy hal sportowych, ale będziemy korzystać z tych dobrodziejstw w Bydgoszczy i Toruniu. Z drugiej zaś strony z naszego potencjału będą korzystać sąsiednie gminy – zaznaczył Robert Malinowski.

O wspólnym działaniu z sąsiednimi gminami mówił także prezydent Włocławka. – Pracujemy nad systemem, który integrowałby miasta subregionalne z otoczeniem. Takie ujęcie wykorzystania środków unijnych daje możliwość większej absorpcji środków, a jednocześnie wpływa na zwiększenie potencjału poszczególnych miast i całego regionu. We Włocławku zamierzamy rozmawiać z mniejszymi gminami sąsiadującymi po to, aby ten program był komplementarny dla całego regionu – powiedział Andrzej Pałucki.

Jak podkreślił włodarz Inowrocławia, w nowej perspektywie unijnej jest szansa na walkę z największym problemem regionu, jakim  – w jego opinii – jest wysoki poziom bezrobocia. – To, że staramy się o pieniądze, ma swoje przeniesienie, bo chcemy pomóc w rozwiązaniu najważniejszego chyba problemu województwa, czyli braku pracy. Chcemy inwestować w infrastrukturę drogową, w nowoczesnego drogi, a to pozwoli nam przyciągnąć inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy – podkreślił Ryszard Brejza.

www.bydgoszcz.pl

Stanowisko Konwentu można przeczytać tutaj.

 

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń