Augustów. Wycinka drzew pod obwodnicę

Styczeń 16, 2013

Pod Augustowem ruszyła wycinka drzew pod obwodnicę miasta. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska potrwa do końca lutego.

Fragment porzuconej obwodnicy Augustowa, źr. wikipedia.pl

Obwodnica Augustowa to jedna z najbardziej i najdłużej wyczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA Rafał Malinowski zapewnia również, że kończą się już także prace geodetów w terenie przy wytyczaniu przebiegu obwodnicy. W aktualnym wariancie ma ona przechodzić przez Raczki, po tym, gdy w 2009 roku po protestach ekologów wstrzymano budowę tej inwestycji przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Trwają także prace przy inwentaryzacji nieruchomości, które będą zajęte po drogę, w tym obiektów do wyburzenia.
Przy wycince drzew i krzewów pracuje pięć zespołów. Na razie nie są wycinane drzewa na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe. Wcinka potrwa do końca lutego, bo zgodnie z przepisami ochrony środowiska tego typu prace zawsze prowadzi się w sezonie zimowym.
GDDKiA podaje również, że prace się toczą, mimo że wpłynęło pięć odwołań od wydanego w grudniu 2012 r. przez wojewodę podlaskiego pozwolenia na budowę augustowskiej obwodnicy (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Nie podano, kto złożył odwołania; wiadomo, że trafią one do ministra transportu. Decyzja wojewody ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia prowadzenie w terminie (w sezonie zimowym) wycinki drzew.


Obwodnica Augustowa w wariancie przez Raczki powstaje w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2011 r. W grudniu 2012 wykonawca – firma Budimex – przejęła plac budowy. Obwodnica ma mieć 34,2 km długości. W ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku od węzła Augustów do węzła Raczki (blisko 21,5 km) będzie drogą jednojezdniową. Na pozostałym odcinku – od węzła Raczki do węzła Suwałki-Południe będzie dwujezdniową drogą planowanej trasy ekspresowej nr 61. Budowa ma się zakończyć jesienią 2014 r. Wartość inwestycji to 659 mln zł. GDDKiA w Białymstoku podawała wcześniej, że plan zakłada, iż w 2013 r. na augustowską obwodnicę ma być wydanych 397 mln zł.
PAP

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń