„Bursztynowy” korytarz towarowy może powstać już za 2 lata

Marzec 25, 2016
[fb_button]

Ministerstwa transportu Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii podpisały i skierowały do Komisji Europejskiej list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kolejowego korytarza towarowego nr 11. Uruchomienie „bursztynowego” korytarza może nastąpić już pod koniec 2018 roku.

Tory

Foto: Pixabay CC0 Public Domain

Nowy korytarz umożliwi połączenie ośrodków przemysłowo-handlowych Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii wspólną ofertą w zakresie alokacji przepustowości dla międzynarodowych pociągów towarowych. W Polsce trasa korytarza „bursztynowego” połączy wschodnią i południową granicę.

– Utworzenie nowego korytarza towarowego, łączącego Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię to szansa na stworzenie nowej jakości przewozów towarowych. Korytarz „bursztynowy” zacieśni współpracę i usprawni kolejowy transport w Europie – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Celem utworzenia „bursztynowego” korytarza towarowego jest promowanie kolei jako środka transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych. Jest to bowiem szybsza i dogodniejsza obsługa kolejowego międzynarodowego transportu towarowego – nowy, zintegrowany produkt dla przewoźników, umożliwiający zakup całej trasy przebiegającej przez kilka państw w jednym miejscu, w tzw. punkcie kompleksowej obsługi.

Pierwsze spotkanie w sprawie uruchomienia „bursztynowego” korytarza towarowego, zorganizowane przez PLK, odbyło się 23 marca br. Otwarcie korytarza może nastąpić już pod koniec 2018 roku, jednak jest uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej.

rei

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń