Gaz-System bada możliwości budowy gazociągu Baltic Pipe

Marzec 22, 2016
[fb_button]

Gaz-System S.A. oraz duński operator Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym. Studium wykonalności projektu Baltic Pipe ma być gotowe do końca roku.

System przesylowy GAZ

Foto: Gaz-System S.A.

„Główne cele projektu Baltic Pipe to dalsze wzmacnianie dywersyfikacji dostaw, integracja rynku, wzrost konkurencyjności cen oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw, przede wszystkim w Polsce i w Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Państw Bałtyckich” – poinformowała spółka.

Studium wykonalności projektu Baltic Pipe ma być gotowe do końca roku. Będzie podstawą do kolejnego etapu – fazy projektowej oraz opracowania oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Baltic Pipe obejmuje analizę połączenia norweskiego systemu gazociągów podmorskich z Danią. Gaz-System i Energinet.dk zwróciły się do Gassco A.S. – operatora norweskiego systemu gazociągów morskich, o przeprowadzenie wstępnego studium wykonalności.

Gaz-System S.A. odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Jest też właścicielem spółki Polskie LNG, powołanej w celu budowy gazoportu w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

rei

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń