Transport Wisłą będzie przywrócony

Maj 25, 2014
[fb_button]

Trwają prace nad odtworzeniem drogi wodnej E-40 od Bałtyku do Morza Czarnego. W ramach prac powstał już techniczny opis studium wykonalności odbudowy szlaku. Ogłoszenie międzynarodowego przetargu na opracowanie studium wykonalności tego przedsięwzięcia nastąpi prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca br.

Droga wodna E-40

źródło: UMWM

22 maja br. uczestnicy grup roboczych Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr – Wisła uzgodnili i zatwierdzili techniczny opis studium wykonalności odbudowy szlaku.

Studium dostarcza 3 optymalne i najbardziej realistyczne scenariusze odbudowy drogi E-40 do IV lub wyższej klasy wodnej. Ogłoszenie międzynarodowego przetargu na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia nastąpi prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca 2014 roku.

Szlak wodny Dniepr – Wisła łączy baseny Morza Czarnego i Bałtyckiego, jednak obecnie nie jest wykorzystywany z uwagi na brak możliwości żeglugi na całym odcinku drogi wodnej E-40 po stronie polskiej. Kwestia przywrócenia połączenia wodnego Dniepr – Wisła – Odra wielokrotnie rozpatrywana była na poziomie krajowym i europejskim. Wodna trasa wykorzystywana do transportu towarów, pozwoliłaby na odciążenie systemu dróg i zwiększenie przepływu towarów.

Droga wodna E-40 prowadziłaby z Gdańska w górę Wisły, a następnie przez Bug do Terespola i dalej przez Brześć do Prypeci oraz Dnieprem do Morza Czarnego. Wodna autostrada wykorzystywałaby cztery rzeki – połączone siecią kanałów Wisłę, Bug, Prypeć i Dniepr.

Prace nad strategią i planami szlaku wodnego E-40 realizowane są w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Na ten cel przeznaczono ponad 900 tys. euro. 90 proc. tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, a pozostałe 10 proc. to wkład własny partnerów projektu.

kei, źródło: UMWM

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń