Regulamin portalu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EUROINFRASTRUCTURE. EU

Regulamin określa zasady świadczenia usług w na domenie www.euroinfrastructure.eu, zasady korzystania z nich, ochrony danych osobowych i treści zamieszczonych na stronach portalu. Każdy użytkownik portalu jest zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Wydawcą portalu euroinfrastructure.eu jest Freelancers Group Sp. z o. o. wpisana do rejestru wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373534

Wszystkie treści zawarte na portalu podlegają ochronie przewidzianej przez prawo polskie i prawo międzynarodowe — przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Postanowieniom regulaminu podlegają wszystkie treści zamieszczone na stronie www.euroinfrastructure.eu.

Korzystanie ze wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie w tym z materiałów tekstowych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i innych elementów znajdujących się w serwisie nie oznacza nabycia do nich praw przez użytkowników.

Zabronione jest:
– kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie serwisu i jego poszczególnych części w celach komercyjnych – rozpowszechnianie – pobieranie zawartości serwisu i wtórne jej wykorzystywanie

Dozwolone jest korzystanie z serwisu i treści w nim zamieszczonych w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dozwolone jest zamieszczanie linków prowadzących do treści zamieszczonej na portalu www.euroinfrastructure.eu, pod warunkiem, że strony na których zostaną one umieszczone nie naruszają przepisów prawa czy dóbr osób trzecich.

Dozwolone jest przytaczanie treści zamieszczonych na stronie www.euroinfrastructure.eu wraz z powołaniem się na źródło:

Korzystanie z treści portalu www.euroinfrastructure.eu jest równoznaczne z zaakceptowaniem prawa wydawcy do prezentowania odbiorcom reklam.

Usługami oferowanymi przez serwis www.euroinfrastructure.eu jest m.in. możliwość przeglądania i odczytywania treści, przesyłanie newsletterów do Użytkowników; udostępnianie Użytkownikom kalkulatorów, wyszukiwarek itp.;

Informacje udostępnione na stronie www.euroinfrastructure.eu służą celom informacyjnym przez redakcje zostały zamieszczone w dobrej wierze, oparte na źródłach przez wydawcę uznanych za wiarygodne. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostęĻnionych na stronach www.euroinfrastructure.eu ponosi użytkownik.